Lopende verplichtingen periodieke giften blijven voorlopig aftrekbaar

Lopende verplichtingen periodieke giften blijven voorlopig aftrekbaar Vanaf 1 januari 2023 wordt de aftrek van periodieke giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) of aan een vereniging die aan de voorwaarden voldoet, begrensd tot € 250.000 per kalenderjaar. Deze begrenzing heeft gevolgen voor lopende periodieke giften. Periodieke giften die u al op 4 oktober 2022,…